Laatste Nieuws

Laatste nieuws


Spooktochten van Zeerijp 2022

Na de afgelasting in 2021 richten we nu onze pijlen op 2022. De data zijn vastegesteld op vrijdag 18 en zaterdag 19 november. Inschrijven is mogelijk, klik hier voor het formulier.


Spooktochten van Zeerijp 2021

Update 27 september

We krijgen natuurlijk veel vragen over het wel of niet doorgaan van de Spooktochten van Zeerijp. Op enkele plaatsen na zijn we zo goed als volgeboekt, dus aan deelnemers is zeker geen gebrek, maar door de geldende richtlijnen m.b.t. de Coronamaatregelen blijkt dat we als organisatie toch belemmerd gaan worden, met als gevolg dat we zouden moeten inleveren op het gebied van kwaliteit, professionaliteit en de typische sfeer en strakke organisatie waar de Spooktochten van Zeerijp om bekend staan. Zoals al eerder gemeld, gaan we als organisatie op geen enkel gebied toestaan dat editie 2021 consessies zou moeten doen door de Coronarichtlijnen, dus houden we er serieus rekening mee dat de Spooktochten van Zeerijp afgelast moeten worden. We zitten in de laatste fase van overleg met de gemeente en andere betrokken instanties, maar bereiden ons op het ergste voor...

Hou het laatste nieuws in de gaten om op de hoogte te blijven... Tik...tik...tik...


Update 19 september

Zoals we al eerder schreven, hebben de Corona richtlijnen grote invloed op de organisatie van de Spooktochten van Zeerijp. We zullen niet in detail treden, maar alle beperkingen die door deze richtlijnen optreden, kunnen de kwaliteit en professionaliteit van de Spooktochten van Zeerijp in de weg gaan staan.

Zodra we als organisatie denken dat we niet de kwaliteit en professionaliteit kunnen garanderen waar de Spooktochten van Zeerijp om bekend staan, we er dan voor zullen kiezen om de Spooktochten van Zeerijp niet door te laten gaan.

We zijn nog in overleg met instanties, gemeente en andere betrokken partijen om echt alle mogelijkheden te onderzoeken, maar deelnemers dienen er rekening mee te houden dat eventuele afgelasting nog aan de orde kan komen. Hou de website in de gaten om op de hoogte te blijven! 


Update 16 september

Niets is nog helemaal zeker, omdat de richtlijnen m.b.t. Corona mog voortdurend gewijzigd worden, maar we zijn wel begonnen met de voorbereidingen. 

Hoe alles zal gaan lopen weten we nog niet, maar we gaan er alles aan doen om te kijken of we de Spooktochten van Zeerijp 2021 door kunnen laten gaan met zo weinig mogelijk beperkende maatregelen.

Schrijf je dus snel in, zodat je er bij bent als het los gaat!


Update 1 september

De organisatie heeft besloten dat we geen Spooktochten van Zeerijp organiseren zolang er beperkende maatregelen zijn m.b.t. het Corona beleid van de overheid. Deze eventuele maatregelen zouden de professionaliteit en kwaliteit van onze Spooktochten in de weg staan en het positieve klimaat tijdens de uitvoering beïnvloeden. We willen ons kunnen focussen op wat we goed kunnen en niet belemmerd worden door de naleving van opgelegde maatregelen en regelgeving. Als de overheid op 20 september misschien de maatregelen loslaat, dan gaan wij ook volledig los, dus willen we jullie vragen hier rekening mee te houden. Maak plannen, bereid voor, want als november niet gaat lukken, dan gaan we toch gewoon naar februari of nemen we alles mee naar november 2022!


Spooktochten van Zeerijp 2021

We ontvangen veel vragen met betrekking tot het wel of niet doorgaan van de Spooktochten van Zeerijp 2021. Op dit moment kunnen we daar helaas nog geen uitsluitsel over geven. Volgens de huidige Corona richtlijnen zouden er mogelijkheden zijn om het evenement door te laten gaan, echter zou dit resulteren in een enorme organisatorische uitdaging en allerlei bijkomende maatregelen. Hierbij valt te denken aan de toegangscontrole, waarbij QR codes en ID bewijzen nauwgezet gecontroleerd zouden moeten worden, het aanpassen van routes en routing in het dorpshuis en hygiëne maatregelen. Vooralsnog lijkt dit de hoge kwaliteit van de Spooktochten van Zeerijp in de weg te gaan staan en zorgen voor enorme vertagingen in het hele logistieke proces.

Ook het eventueel moeten weigeren van deelnemers omdat niet aan alle voorwaarden voldaan is, past niet in het beleid van de Spooktochten van Zeerijp.

We volgen de ontwikkelingen rond de richtlijnen op de voet en laten via deze website weten welke beslissingen genomen worden over het wel of niet laten doorgaan van de Spooktochten van Zeerijp. We hopen tijdens de persconferentie op 20 september meer duidelijkheid te krijgen over het te voeren beleid van de overheid. Tot die tijd tikt de klok gewoon door... Wel of geen Spooktochten van Zeerijp?... Tik...tik...tik...Spooktochten van Zeerijp 2020

De organisatie van de Spooktochten van Zeerijp is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen waarbij het aanvragen van een vergunning een belangrijk onderdeel is. Dit jaar maken de richtlijnen met betrekking tot het Coronavirus een zwaarwegend onderdeel van deze vergunning uit. Dus ook hier komt anderhalve meter maatregel om de hoek kijken, naast alle andere hygiënische punten en het eventuele gebruik van beschermende middelen.

We hebben als organisatie alle mogelijkheden en oplossingen kritisch bekeken, waarbij we dit deden voor zowel de deelnemers, als ook voor de vele vrijwilligers die de acts langs de route vormgeven. Het gaat dan om ruim 1100 deelnemers en 100 vrijwilligers, dus zo’n 1200 mensen, dat is geen eenvoudige uitdaging!

Veel vrijwilligers zagen problemen ontstaan bij het uitvoeren van de verschillende acts: Hoe laat je iemand goed schrikken op anderhalve meter afstand? Hoe voer je een act uit waarbij je als vrijwilligers ook anderhalve meter afstand moet houden? Hoe kan je een groep deelnemers ontvangen bij een act, waarbij de deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar lopen?

Ook de organisatie van de binnenkomst van deelnemers in het dorpshuis, het vertrek om de tocht te gaan lopen en het inrichten van het dorpshuis om deelnemers te laten wachten, bleek een enorme uitdaging.

Bij alle plannen die we maakten om bovenstaande vragen op te lossen liepen we steeds tegen zaken aan die juist kenmerkend zijn voor de Spooktochten van Zeerijp: Professionele organisatie, zeer hoge kwaliteit van de acts en de ongekende spanning voor de deelnemers.

Alle oplossingen die bedacht werden deden afbreuk aan deze zaken: De organisatie zou zich moeten toespitsen op het naleven van de richtlijnen, de acts zouden meer met de beperkingen bezig zijn waardoor de kwaliteit zou verminderen en de spanning voor de deelnemers zou meer veroorzaakt worden door alle regeltjes en voorwaarden die gesteld worden, dan de angst om door een spook belaagd te worden…

 

We hebben dan ook, met pijn in ons hart(!), besloten de Spooktochten van Zeerijp 2020 af te gelasten. We kunnen de professionaliteit, kwaliteit en spanning, die iedereen inmiddels gewend is bij de Spooktochten van Zeerijp, dit jaar niet garanderen en borgen. Dit zou de uitstekende naam van de Spooktochten van Zeerijp geen eer aan doen. We kiezen er daarom dus voor om de voorbereidingen te staken en gaan ons vast voorbereiden op de editie van 2021, waarbij we natuurlijk alles op alles gaan zetten om dit verloren jaar te compenseren!

 

We hopen op ieders begrip voor ons besluit en de overtuiging dat we als organisatie dit besluit niet zomaar even genomen hebben; we betreuren het ten zeerste!

 

Binnenkort zal het mogelijk zijn om in te schrijven voor de Spooktochten van Zeerijp 2021 en we hopen u allemaal weer te zien als we weer gaan laten zien waarom de Spooktochten van Zeerijp een begrip zijn!

 -------------------------------------------------------------


Eerdere berichtgeving:

We ontvangen vragen van deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor de Spooktochten van Zeerijp 2020, vooral van bedrijven die het personeelsuitje gepland hebben op 13 of 14 november. Men wil graag weten of er al iets bekend is over het doorgaan van de Spooktochten van Zeerijp, gezien de maatregelen die vele evenementen beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken.

Op dit moment kunnen we nog niets zinnigs zeggen over het doorgaan van de Spooktochten van Zeerijp in november, of over eventuele aanpassingen door de geldende richtlijnen op dat moment. Uiteraard zullen we ons houden aan alle richtlijnen en maatregelen en houden dus ook rekening met een eventueel verbod op evenementen met vergunningsplicht, zoals de Spooktochten van Zeerijp ook zijn.


Vooralsnog gaan we als organisatie gewoon door met alle voorbereidingen en zullen alles in het werk stellen om de roemruchte Spooktochten van Zeerijp ook dit jaar weer het spektakel te laten zijn, zoals u inmiddels van ons gewend bent! De Spooktochten van Zeerijp mogen al jarenlang rekenen op een overweldigende belangstelling en hebben een naam opgebouwd als professionele organisatie met zeer gedreven vrijwilligers, iets waar we trots op zijn, dus we houden alle berichtgevingen van de overheid nauwlettend in de gaten en houden iedereen uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. We blijven gewoon aftellen... Tik...tik...tik...